Photoalben   Diaporama   Tour 2016, Strecke 3: Bulliana - Bielmonte - Biella - Campiglie (2. Juli 2016)

1960 m ^
Colle Craviolo
02.07.2016 08:28
8.1561°E, 45.6761°N, 940m
Bocchetta di Caulera
02.07.2016 08:41
8.1511°E, 45.6786°N, 1056m
Bocchetta di Pontiggie
02.07.2016 08:58
8.1503°E, 45.6864°N, 1170m
Trübe Sicht gegen Nord-Osten aus der Bocchetta di Pontiggie
02.07.2016 09:00
8.1481°E, 45.6869°N, 1180m
Bocchetta di Stavello
02.07.2016 09:09
8.1433°E, 45.6839°N, 1205m
Sicht von Bocchetta di Rubello hinunter auf Trivero
02.07.2016 09:28
8.1383°E, 45.6758°N, 1330m
Bocchetta di Margosio
02.07.2016 09:40
8.1275°E, 45.6675°N, 1330m
Bocchetta di Luvera
02.07.2016 09:45
8.1186°E, 45.6667°N, 1293m
Bielmonte im Nebel
02.07.2016 10:04
8.0861°E, 45.6625°N, 1480m
Alpenrosen am Colle Moncerchio
02.07.2016 10:25
8.0825°E, 45.6667°N, 1570m
Bocchetto di Séssera
02.07.2016 10:40
8.0628°E, 45.6639°N, 1373m
Sella del Cucco
02.07.2016 10:52
8.0367°E, 45.6533°N, 1262m
Sella (Tavigliano)
02.07.2016 11:49
8.0503°E, 45.6306°N, 703m
Sella Sant'Antonio di Marcone im Regen
02.07.2016 12:33
8.0858°E, 45.6256°N, 755m
Sordevolo (und Biella, unscharf im Hintergrund)
02.07.2016 14:22
7.9622°E, 45.5747°N, 700m
Sicht auf die Ebene aus dem San Carlo Pass
02.07.2016 15:09
7.9486°E, 45.5711°N, 1040m